Fiskalizacija Procesi

Fiskalizacija

Fiskalizacija je postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa. odnosno fiskalnog sistema u funkciju kontrole prometa saglasno ovom zakonu.

Na osnovu člana 62. Zakona o fiskalnim sistemima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/09), Federalni ministar financija,Federaciji Bosne i Hercegovine

Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se dinamika uvođenja fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 2. Pravna i fizička lica koja vrše promet roba na malo i veliko ili pružaju usluge obavezna su staviti fiskalne sisteme/uređaje u funkciju registrovanja prometa u rokovima propisanim ovim

Obavezna dokumentacija za fiskalizaciju : https://drive.google.com/open?id=1qGGjGveBb04te3cUoW2Udqzlm7i9qllT

ZIF Obrazac:  https://drive.google.com/open?id=19PGRitoR3TCOM0qIRMkMoWKSpLAlHQPh